In onze praktijk bieden wij het volgende aan:

De voorschottraining

De voorschottraining heeft tot doel kinderen die een risico lopen om in groep 3 lees- en spellingsproblemen te krijgen een “voorschot” te geven op de komende leesontwikkeling zodat eventuele lees- en spellingsproblemen voorkomen kunnen worden. Kinderen zullen met meer kansen en zelfvertrouwen aan groep 3 kunnen beginnen.

De voorschottraining is gericht op risico kinderen. Het gaat om de kinderen die  “er nog niet aan toe” lijken te zijn om te gaan leren lezen en spellen in groep 3; kinderen die in januari van groep 2 nog niet of nauwelijks letters kunnen benoemen en waarbij andere risico’s in het spel zijn zoals onvoldoende klankbewustzijn, fonologische problemen. Deze voorschottraining  heeft tot doel risico kinderen  positieve ervaringen  op te laten doen ten aanzien van het leren lezen en spellen. De oefeningen zijn in spelvorm en sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van het kind.

Fases in de voorschottraining:

Identificatie van fonemen/letters.
Het bewust worden van het bestaan van letters en klanken.

Manipulatie van fonemen en letters.
Het kunnen horen van een doelklank in een (mkm) woord waarbij de corresponderende letter altijd zichtbaar is (analyse) en klanken kunnen synthetiseren tot een woord ( mkm) met ondersteuning van het letterbeeld.

Aanleren van klank/tekenkoppelingen.
Het kunnen benoemen van letters.

Doel van de voorschottraining:

De risico kinderen in de maanden januari t/m juni van groep 2 een voorschottraining te geven met als doel deze leerlingen een veilige start te laten maken wanneer zij gaan lezen en spellen in groep 3.

Doel:  (SMART)

In juni van groep 2 kunnen de kinderen:

– 10 aangeboden  (mkm) woorden,  de  begin-, midden- of eind klank aangeven. (Analyse)
– 10 aangeboden woorden (mkm) synthetiseren
– 12-15  letters benoemen

Gebruikte materialen:

Spellen met Specht 1 (HIWO): De Voorschottraining ; een training voor risicokleuters om in groep 3 een betere start te hebben bij het leren lezen en spellen

Het signaleren van risico kinderen in groep 2:

Van belang is om kinderen, die een risico hebben  om achterstanden op te lopen met het leren lezen en spellen in groep 3,  al in januari groep 2 (oudste kleuters) te signaleren  en selecteren. Als een leerkracht vermoedens heeft dat een leerling, op basis van toetsen en/of observaties, problemen zou kunnen krijgen met het leren lezen in gr 3  kan deze leerling doorgestuurd worden voor een voorschot training. Er moet dan een signaleringslijst en verwijzing van de huisarts  meegenomen worden door de ouders.

Indien gewenst kan een screening van alle oudste kleuters bij ons worden aangevraagd.

Wij komen dan naar school en doen in januari van groep 2 de:

“Screening oudste kleuters ten aanzien van  risicofactoren voor het leren lezen en spellen” 

Hier wordt een vergoeding voor gevraagd.