Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met lees- en spellingproblemen. Er zijn vroegtijdig risicofactoren te signaleren, zoals fonologische problemen (spraakproblemen) of moeite met oproepsnelheid (woordvinding), zonder dat er al sprake hoeft te zijn van eventuele lees- en/of spellingproblemen . Goede begeleiding in een vroeg stadium kan dyslexie wellicht niet voorkomen maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.
De logopedist biedt in dit stadium ondersteuning op het gebied van auditieve vaardigheden, spraak, grammatica, woordvinding en taalgebruik. In groep 3 of op latere leeftijd wordt pas echt duidelijk wanneer er problemen zijn met lezen en spelling. Ook dan kan de logopedist ondersteuning bieden. Voor meer informatie, zie dyslexie.

Voordat een kind naar groep 3 gaat, moet het naast het hebben van taalvaardigheden ook aan een aantal auditieve en visuele voorwaarden voldoen zoals discriminatie, analyse, synthese en klanktekenkoppeling. Dit wordt in groep 2 geoefend en getoetst op school. Wanneer een kind problemen heeft met de auditieve en visuele vaardigheden, heeft het een minder goed uitgangspunt om met het lees- en spellingsproces te starten.

Wilt u uw kinderen met meer kansen en zelfvertrouwen aan groep 3 laten beginnen?

Onze praktijk biedt vanaf 2016 voorschottraining aan! Klik hier voor meer info.