Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem in het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. Onze praktijk biedt gespecialiseerde zorg voor kinderen met lees- en spellingproblemen/dyslexie. Er wordt gebruik gemaakt van een fonologisch georiënteerde behandeling. Deze fonologische behandelmethodiek biedt een gestructureerde aanpak voor de lees- en spellingproblemen en is opgebouwd uit een aantal samenhangende modules, waarin de nodige kennis wordt aangeboden en herhaald. De nadruk ligt op het verkrijgen van inzicht in de klankstructuur van de taal.

De behandeling gaat uit van:

  • een specifiek probleem met technisch lezen / spellen van woorden.
  • een specifiek taalverwerkingsprobleem, veelal fonologisch van aard.

Er wordt expliciet aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

  • Klanktekenkoppeling
  • Fonologische vaardigheden: gekoppelde verwerking van spraakklanken en letters/woorden
  • Lezen en spellen, afzonderlijk en geïntegreerd
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling (waarin onder andere aandacht besteed wordt aan psycho-educatie en het versterken van het zelfvertrouwen)