Stem

Door organische oorzaken, maar ook door functionele oorzaken, kunnen heesheid of stemverlies ontstaan. 
Organische oorzaken zijn bijvoorbeeld stembandverlamming en strottenhoofdkanker. Functionele oorzaken zijn onder meer verkeerd stemgebruik (foutieve stemtechniek) of stemmisbruik (bijvoorbeeld veelvuldig roepen, schreeuwen). Deze functionele stemstoornissen kunnen uiteindelijk organische afwijkingen tot gevolg hebben, zoals stembandknobbels/stembandpoliepen. 
Vaak ligt hier een foutief ademhalingspatroon aan ten grondslag. De logopedist begeleidt de cliënt in het afleren van het foutieve stemgedrag en/of foutieve ademhaling wat resulteert in het juiste stemgedrag. Kinderen kunnen foutief stemgedrag hebben door schreeuwen, stemmen nadoen van televisie enz. De logopedist begeleidt de kinderen om inzicht te krijgen in hun stemgedrag en dit te verbeteren.

Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis (na een beroerte of een trauma). Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende problemen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen en nog vele andere mogelijke bijkomende stoornissen.